VIDEO. Proses pembuatan video terkait zakat gabah. (foto: ist)
Siedoo.com - VIDEO. Proses pembuatan video terkait zakat gabah. (foto: ist)
Daerah

Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Gabah Melalui Video Promosi

MAGELANG – Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Bandongan, Baitul Maal Darussalam Dusun Cangakan, dan Tim Pengabdian pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) berkolaborasi mempromosikan program zakat gabah dalam bentuk video.

Video ini ditujukan untuk mengenalkan Baitul Maal Darussalam kepada masyarakat umum tentang perannya dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

“Melalui program zakat gabah, petani diwajibkan untuk menyalurkan zakat hasil panen pertaniannya yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin di daerah sekitar,” kata Ketua Tim PPMT Unimma,  Fahmi Medias.

Dalam program tersebut, Fahmi bersama mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Unimma ini berjalan selama 3 bulan dalam bentuk pembuatan video promosi.

Menurutnya, video yang dihasilkan ini diharapkan mampu mengenalkan program zakat gabah yang diinisiasi Baitul Mal Darusalam dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya petani dalam membantu keadaan social di tengah-tengah mereka.

“Selain itu, diharapkan juga dapat mengubah mindset masyarakat dalam memberikan zakat dan infaq untuk fakir miskin di seluruh wilayah itu. Hal ini juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujar Ketua Lazismu Bandongan, Nurjoso. (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?